Subsidieregelingen

Scholen in de Kunst / Platform Amateurkunst Amersfoort voert namens de gemeente Amersfoort de subsidieregelingen Amateurkunst uit. Amersfoortse amateurkunstverenigingen kunnen subsidie aanvragen. Voor meer informatie over de regelingen klik rechts van deze tekst.

Er zijn drie soorten subsidies:

  • Subsidieregeling meerjarensubsidie voor amateurkunstverenigingen

  • Subsidieregeling Incidentele subsidies amateurkunst:

LET OP: Deadline voor indiening van aanvragen voor een incidentele subsidie voor projecten die in de tweede helft van 2017 plaatsvinden is: 1 april 2017.

  • Huursuppletieregeling

Via http://www.amersfoort.nl/subsidies.html vindt u de Algemene subsidieverordening 2013 van de Gemeente Amersfoort en een toelichting. Hierin staat algemene informatie die belangrijk is voor alle subsidieregelingen.

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u zich richten tot Ellen van Genuchten van Scholen in de Kunst/Platform Amateurkunst Amersfoort:

ellenvangenuchten@scholenindekunst.nl of 033 479 80 23.