Huursuppletieregeling

Huursuppletieregeling:

Amersfoortse amateurkunstverenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een financiële regeling die het huren van een zaal van De Flint betaalbaar houdt.

Om een subsidie uit deze Huursuppletieregeling te verkrijgen, kunt u bij Bureau Amateurkunstverenigingen Amersfoort een aanvraag indienen waarin u aangeeft welke activiteit uw vereniging organiseert, in welke ruimte van De Flint deze plaatsvindt en welk huurbedrag daarmee gemoeid is. Tevens moet u de offerte van de Flint bijvoegen.

Per project kan er maximaal 50% van de kale zaalhuur (exclusief BTW) vergoed worden vanuit deze regeling met een maximum van €2.000,- per aanvraag. Voor de regeling, klik hier

Meer informatie over deze regeling is te verkrijgen bij Ellen van Genuchten van Scholen in de Kunst/Bureau Amateurkunstverenigingen Amersfoort: Ellenvangenuchten@scholenindekunst.nl of 033 479 80 23.