Incidentele subsidie Amateurkunst

Incidentele subsidie: 

 

Bureau Amateurkunstverenigingen van Scholen in de Kunst voert de nieuwe Incidentele subsidieregeling namens de Gemeente Amersfoort uit. Deze incidentele subsidie is bestemd voor amateurkunstactiviteiten of producten met een eenmalig en/of experimenteel karakter, of terugkerende activiteiten die (nog) niet in aanmerking komen voor een meerjarige subsidie. 

Voor meer informatie over deze regeling, klik hier

download hier het aanvraagformulier

Indiening van het aanvraagformulier is aan deadlines gebonden, dien het aanvraag formulier in:

  • voor 1 april als de uitvoering plaatsvindt in de daaropvolgende periode tussen 1 juli en 31 december

  • voor 1 oktober als de uitvoering plaatsvindt in de daaropvolgende periode tussen 1 januari en 30 juni.

Stuur het volledig ingevulde formulier, met bijlagen, naar:

Scholen in de Kunst

t.a.v. E. van Genuchten

Postbus 1138

3800 BC Amersfoort

Of digitaal via Ellenvangenuchten@scholenindekunst.nl

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u zich richten tot Ellen van Genuchten van Scholen in de Kunst/Bureau Amateurkunstverenigingen Amersfoort:  033 479 80 23.