Meerjarensubsidie Amateurkunst

Subsidieregeling meerjarensubsidie voor Amateurkunstverenigingen:

Verenigingen die toegelaten willen worden tot de subsidieregeling meerjarensubsidie voor amateurkunstverenigingen of die in voorafgaande jaren reeds een meerjarensubsidie voor amateurkunstverenigingen hebben ontvangen, dienen minimaal aan de volgende bepalingen te voldoen.

a: Tenminste 60% van het aantal actieve leden van de vereniging dient woonachtig te zijn in de gemeente Amersfoort;                    

b: De vereniging dient minimaal drie jaar te bestaan, in Amersfoort gevestigd te zijn en aantoonbaar financieel gezond te zijn;             

c: De vereniging dient te beschikken over een minimum aantal leden per sector. Het minimum aantal leden om in aanmerking te komen voor subsidiĆ«ring in het kader van deze subsidieregel vindt u als u op onderstaande link klikt.                                                             

d: De vereniging verzorgt per jaar minimaal een openbare voorstelling binnen de gemeente Amersfoort. Verenigingen die vallen onder de sector muziekkorpsen verzorgen tweemaal per jaar een openbaar optreden in de gemeente Amersfoort. Voor meer informatie over deze regeling, klik hier          

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u zich richten tot Ellen van Genuchten, Amateurkunstverenigingen Amersfoort: Ellenvangenuchten@scholenindekunst.nl of 033 479 80 23.