Jeugdcultuurfonds

Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds Amersfoort is er voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 16 jaar, die om financiële reden niet kunnen deelnemen aan actieve sport- of kunstbeoefening. Gemeente Amersfoort stelt voor deze kinderen een tegemoetkoming in de kosten beschikbaar. Voor cultuur is dit bedrag maximaal € 400,- per persoon. Er kan aangevraagd worden voor sport of cultuur (niet en/en). Daarnaast kan er nog voor zwemles worden aangevraagd bij het Jeugdsportfonds.

Wie kunnen het aanvragen
Het Jeugdcultuurfonds van de provincie Utrecht richt zich op de professionals die werken met deze groep kinderen uit de jeugdzorg en het onderwijs. Zij verzorgen de aanvragen en de inkomenstoets. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de kunsteducatie verzorgen. Het Jeugdcultuurfonds werkt hiermee volgens de methode van het Jeugdsportfonds.

Hoe werkt het?
Met de bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds kan bijvoorbeeld het lesgeld of de instrumenten betaald worden. Een aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds loopt via een Intermediair. Een intermediair is een professional die op de hoogte is van uw inkomenssituatie. Dit kan de leerkracht zijn van uw zoon of dochter of een maatschappelijk werker. Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Dan kunt u zich melden bij uw klantmanager voor het indienen van een aanvraag.

Laagdrempelig
Juist deze aanpak maakt het Jeugdcultuurfonds laagdrempelig, ouders of verzorgers hoeven zelf geen ingewikkelde aanvraagformulieren in te vullen of bonnetjes te bewaren.

Waar is het Jeugdcultuurfonds in de provincie al actief?
Het Jeugdcultuurfonds is in de provincie Utrecht actief in de plaatsen Amersfoort, Utrecht, Soest, Zeist, Stichtse Vecht en de Utrechtse Heuvelrug.

Meer informatie
Consulent Jeugdcultuurfonds Utrecht - Jolanda Kamphuis
email: consulent.utrecht@jeugdcultuurfonds.nl
telefoon: 06 54 65 79 69 (maandag, dinsdag, donderdag)
websites met meer informatie: www.jeugdcultuurfonds.nl