Meer informatie

Hier vindt je aan cursussen gerelateerde informatie, b.v. over danskleding, 10-minutengesprekken en School voor Talent.

Danskleding
Als je met dans begint, is het fijn om soepele, niet te ruim zittende kleding of een balletpak te dragen. Blote voeten voor dans voor jongens, linnen of leren roze dansschoenen voor leren dansen. Ons kledingadvies voor ballet: balletpak in overleg met de docent, roze maillot met voet, leren roze balletschoenen (jongens: kleding in overleg,  zwarte leren balletschoenen). Voor de anderen danslessen: balletpak naar eigen smaak, niet te ruim zittende kleding, maillot zonder voeten/legging, blote voeten. Overleg met de docent is altijd mogelijk.

Korting op danskleding
Voor de aanschaf van danskleding bij balletspeciaalzaak Costume Share hebben wij een kortingsregeling. Informatie is verkrijgbaar bij de dansdocent.

Kinderen die speciale aandacht nodig hebben
We proberen in de groepslessen een evenwicht te vinden tussen het verder ontwikkelen van de creatieve mogelijkheden van elk kind en het bevorderen van sociaal gedrag door met andere kinderen samen bezig te zijn en te werken. Onze ervaring is dat bepaalde kinderen daarbij speciale aandacht vragen en dat daarin vaak in de thuis- en schoolsituatie ook wordt voorzien.
Voor het kind en voor de groep is het noodzakelijk dat de docent van deze situatie op de hoogte is. Wij verzoeken ouders dan ook dit bij de aanmelding met de docent te bespreken.

School voor Talent
De afdeling muziek, dans en theater bieden een apart programma voor getalenteerde leerlingen. Op dit ogenblik maken 80 leerlingen deel uit van deze School voor Talent. Wat extra informatie over muziek, naast de muziekles wordt extra aandacht besteed aan solf├Ęge/theorie, samenspel, het instuderen van repertoire met pianobegeleiding en - als de leerling daar aan toe is - het deelnemen aan bijzondere concerten en concoursen. Voor leerlingen die besluiten om een muziekvakopleiding te volgen, verzorgen we de voorbereiding op het toelatingsexamen tot het conservatorium.

10 minutengesprek
Cursisten tot 16 jaar die individuele muziekles volgen kunnen gebruik maken van de jaarlijkse 10 minuten gesprekken. Hierin bespreekt de docent de vorderingen van de muziekleerling. Gedurende het jaar is er altijd contact van ouders met de docent mogelijk.

Toetsing en advies
Alle docenten geven aan het einde van het seizoen advies over het vervolg van de cursus. De muziekdocent geeft na het eerste cursusjaar een advies over de voortgang van de instrumentale lessen. De belangrijkste elementen bij dit advies zijn de vorderingen en de motivatie van een leerling. 

De cursisten van de overige disciplines krijgen aan het einde van het seizoen een adviesstrookje mee naar huis. Hier op geeft de docent aan wat een goed vervolg is. Natuurlijk kan er altijd met de docent overlegd worden over de vervolgkeuze.