Disclaimer

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Toch kan het incidenteel voorkomen dat de website onjuiste informatie weergeeft of prijzen foutief berekent. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Scholen in de Kunst aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor enigerlei schade, voortvloeiend uit het bezoeken van deze site.

© Scholen in de Kunst, alle rechten voorbehouden