Jaarverslag 2015

Tweeduizendvijftien begint voor Scholen in de Kunst turbulent. De gemeente Amersfoort kwam in financieel zwaar weer terecht, waardoor niet alleen de eigen uitgaven onder de loep werden genomen, maar ook van alle subsidies het nut en de noodzaak moet worden aangetoond. Zo staat ook de subsidie van Scholen in de Kunst ter discussie. Met een enorme veerkracht zijn onze leerlingen, cursisten, medewerkers en sympathisanten in verzet gekomen tegen de mogelijke bezuinigingsplannen. En met succes. De gemeenteraad ondersteunt het plan geen bezuinigingen te laten plaatsvinden bij Scholen in de Kunst. Als blijk van erkenning worden de raadsleden, tijdens een raadsbijeenkomst, verrast met alle mooie dingen die Scholen in de Kunst te bieden heeft.

Dat betekent overigens niet dat de ingezette transitie op een laag pitje wordt gezet. Integendeel, met veel energie is er gewerkt aan een nieuw strategisch plan, dat de toekomst van Scholen in de Kunst verder richting geeft. Daarbij speelt de ingezette transitie een belangrijke rol, maar ook wordt de hybride organisatie geïntroduceerd. Een organisatie waar aan de ene kant wordt gewerkt met vaste medewerkers die hun stempel drukken op de kwaliteit van de programma's en de toon zetten in de uitvoering daarvan, en aan de andere kant partners delen van de uitvoering gaan verzorgen, waardoor een flexibele schil ontstaat.

Soest
In goed overleg met de gemeente Soest is gekozen voor een versnelde afbouw van de bestaande organisatie. Soest heeft in 2014 al besloten dat het instrumentaal muziekonderwijs niet meer tot de kerntaken van de gemeente kan worden gerekend. Wel is de gemeente na overleg bereid het gebouw open te houden om docenten de gelegenheid te bieden hun lessen als zelfstandige voort te zetten. Daarnaast wil de gemeente investeren in samenspel, klassikale basislessen en het in stand houden van een betaalbare voorziening voor bewoners met een smalle beurs. In het verslagjaar krijgen al deze plannen hun beslag. Het docentencollectief gaat een samenwerking met Herman van Veen aan en er blijken veel mensen bereid in deze nieuwe vorm hun lessen te blijven voortzetten.

Leusden
De activiteiten in het kunstgebouw Leusden en in de gemeente Leusden blijven onverminderd bestaan. Met veel enthousiasme zijn de cultuurinstellingen samen gaan werken in de cultuurkoepel.

Het Eemhuis gaat zijn eerste volledige jaar in. Veel startproblemen worden opgelost en de onderlinge samenwerking krijgt zijn beslag. Duidelijk is dat de meerwaarde van zo'n fantastisch gebouw meer dan aanwezig is.

Medio 2015 wordt Scholen in de Kunst geconfronteerd met het overlijden van Hanneke Delis. Haar niet aflatende inzet, haar grote kracht voor het muziekonderwijs en de School voor Talent, laat een groot gemis achter. We hebben haar in ons hoofd en in ons hart gesloten.

Tweeduizendvijftien was een uitdagend jaar voor kansen en mogelijkheden, op naar tweeduizendzestien.

Lees het hele jaarverslag 2015