Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? In het overzicht van veelgestelde vragen kun je alvast kijken of je vraag erbij staat. Mocht je vraag er niet bij staan, neem dan contact op met de cursusadministratie of één van onze medewerkers.

SidK-account
1. Waarom moet ik een SidK-account aanmaken?
2. Hoe maak ik een SidK-account aan?
3. Wat zijn de voordelen van een SidK-account?
4. Hoe wijzig ik de gegevens van mijn SidK-account?
5. Hoe waarborgt SidK mijn privacy?
6. Hoe verwijder ik mijn SidK-account?

Inschrijven
1. Hoe schrijf ik me in voor een cursus?
2. Hoe wordt mijn inschrijving behandeld?
3. Wat is het plaatsingsbeleid bij de muziekschool?
4. Kan ik op een wachtlijst worden geplaatst als een cursus vol is?
5. Ik heb geen bevestigingsmail van mijn inschrijving ontvangen. Wat nu?
6. Kan ik mijn inschrijving wijzigen? 
7. Kan ik mijn inschrijving annuleren? 
8. Hoe schrijf ik mijn zoon of dochter in?

Ziekte
1. Wat moet ik doen als ikzelf of mijn kind ziek is en niet naar een cursus kan komen?
2. Wat gebeurt er als een docent ziek is?

Locaties
1. Waar vind ik de locaties van Scholen in de Kunst?
2. Waar kan ik (gratis) parkeren? 

Betaling
1. Hoe kan ik het cursusgeld betalen?
2. Zijn er extra kosten voor de verschillende betaalmethoden?
3. Wat gebeurt er als ik tussentijds mijn cursus beëindig?

Tarieven en kortingen
1. Waar kan ik de cursusprijs vinden?
2. Zijn materiaalkosten bij de cursusprijs inbegrepen?
3. Kan ik gebruik maken van bepaalde kortingen?
4. Ik heb een laag inkomen. Kan ik (of mijn kind) toch een cursus volgen?

Nieuwsbrief
1. Hoe schrijf ik me in voor de SidK-nieuwsbrief?
2. Hoe meld ik me af voor de nieuwsbrief?
3. Wat doet SidK met mijn gegevens?
4. Wat is mijn voordeel als ik me inschrijf voor de nieuwsbrief?

Vragen en klachten
1. Wat doe ik als ik een vraag of klacht heb?
2. Hoe neem ik telefonisch contact op met Scholen in de Kunst?

Overig
Lengte cursusjaar en vakanties
Over SidK
Werken bij SidK
Wijzigingen in de programmering
Foto's en beeldmateriaal


1. Waarom moet ik een SidK-account aanmaken?
Je hebt een SidK-account nodig om een inschrijving te kunnen doen op scholenindekunst.nl. Wij hebben een aantal gegevens van je nodig om een account aan te maken, zoals je naam, emailadres en postadres.
 
2. Hoe maak ik een SidK-account aan?
Volg de volgende stappen om een SidK-account aan te maken.
1. Ga naar 'registreren'
2. Vul jouw emailadres in en bedenk zelf een wachtwoord en bevestig deze.
3. Hierna kun je met deze gegevens inloggen en jouw profiel bewerken.
4. Met het profiel kun je je inschrijven voor cursussen.
 
3. Wat zijn de voordelen van een SidK-account?
Je hebt een SidK-account nodig om een inschrijving te kunnen doen. Met je SidK-account kun je je eigen kunstwerken beheren, publiceren, en delen met anderen.
   
4. Hoe wijzig ik de gegevens van mijn SidK-account?
Je wijzigt je gegevens door rechtsboven in te loggen. Kies voor 'bewerken', pas je gegevens aan en klik op opslaan.
Het is helaas niet mogelijk je emailadres te wijzigen. Heb je een nieuw emailadres? Maak dan een nieuw account aan.
 
5. Hoe waarborgt SidK mijn privacy?
SidK respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.
 
6. Hoe verwijder ik mijn SidK-account?
Het is niet mogelijk om je account zelf te verwijderen. Als je je SidK-account wilt opzeggen, neem dan contact op met de cursistenadministratie met het verzoek je account te beëindigen en persoonsgegevens uit het systeem te halen.

1. Hoe schrijf ik me in voor een cursus?
Je kunt je op verschillende manieren inschrijven voor een cursus:
Online
1. Ga naar de desbetreffende cursus op www.scholenindekunst.nl
2. Helemaal onderaan vind je de knop inschrijven
3. Je kunt dan inloggen met je SidK-account of een account aanmaken
4. Hierna start de inschrijfprocedure. Je ontvangt een bevestiging van inschrijving in je mailbox.
Inschrijfformulier
Je kunt gebruik maken van het inschrijfformulier in de brochure van Scholen in de Kunst. Door het indienen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden en ga je de verplichting aan tot betaling van het (volledige)cursusgeld. Het inschrijfformulier kun je ook downloaden:
- inschrijfformulier groepscursussen
- inschrijfformulier muziek- en zangles


2. Hoe wordt mijn inschrijving behandeld?
Jouw online of schriftelijke inschrijving wordt in volgorde van binnenkomst behandeld. Je ontvangt na inschrijving een bevestiging. Je ontvangt uiterlijk een week voor de startdatum van de cursus een bevestiging van doorgang.

3. Wat is het plaatsingsbeleid bij de instrumentale muzieklessen?
Kinderen genieten bij plaatsing voorrang boven volwassenen. Kinderen die al als cursist bij Scholen in de Kunst staan ingeschreven, hebben op hun beurt weer voorrang boven anderen.

4. Kan ik op een wachtlijst worden geplaatst als een cursus vol is?
Ja, dat kan. Wij nemen dan contact met je op zodra er plaats is, of wanneer wij een goed alternatief kunnen bieden!
 
5. Ik heb geen bevestigingsmail van mijn inschrijving ontvangen. Wat nu?
Na een succesvolle inschrijving wordt er automatisch binnen tien minuten een bevestigingsmail gestuurd. Heb je deze mail niet ontvangen? Mogelijk is de email in je ongewenste mail beland. Kun je de email nog steeds niet vinden, neem dan contact op met de cursistenadministratie.
 
6. Kan ik mijn inschrijving wijzigen?
Je kunt je inschrijving alleen wijzigen door contact op te nemen met de cursistenadministratie.

7. Kan ik mijn inschrijving annuleren?
Je kunt een inschrijving annuleren tot uiterlijk vier weken vóór aanvang van de cursus; je betaalt dan € 25,00 administratiekosten. Je annulering is geaccepteerd wanneer deze schriftelijk is bevestigd door Scholen in de Kunst.

8. Hoe schrijf ik mijn zoon of dochter in?
Zie boven bij 1. 

Ziekte

1. Wat moet ik doen als ik ziek ben (of mijn kind ziek is) en niet naar een cursus kan komen?
Bij verhindering van de cursist, bijvoorbeeld wegens ziekte, ontvangt Scholen in de Kunst graag tijdig bericht. Je kunt je online afmelden, rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de betreffende cursuslocatie of bellen met het centrale telefoonnummer.
De instelling kent, bij verhindering van de cursist, geen verplichting tot het inhalen van de verzuimde lessen.
 
2. Wat gebeurt er als een docent ziek is?
Als een docent onverwacht ziek is en geen les kan geven, wordt er telefonisch en/of per mail contact met de cursisten (of hun ouders) opgenomen.
Lessen die uitvallen wegens verhindering van de docent door ziekte of andere redenen die buiten de cursist liggen, worden zoveel mogelijk vervangen. Lukt dat niet dan kun je schriftelijk restitutie aanvragen vanaf de derde uitgevallen les. Restitutie vindt plaats vanaf een bedrag van € 25,00. Aanvragen van restitutie dienen voor 1 september van het volgende seizoen door Scholen in de Kunst te zijn ontvangen.

Locaties
 
1. Waar vind ik de locaties van Scholen in de Kunst?
Je vindt vestigingen van Scholen in de Kunst in Amersfoort, Hoogland, Soest en Leusden. Hier vind je een overzicht.

2. Waar kan ik (gratis) parkeren?
Bij de meeste vestigingen kun je gratis parkeren. Bij de locatie Eemhuis ben je aangewezen op de parkeergarages Eemplein en Oppidum. Meer informatie, openingstijden en tarieven vind je op: www.parkeerservice.nl en www.amersfoort.nl

Betaling

1. Hoe kan ik het cursusgeld betalen?
Je kunt ons op verschillende manieren betalen:
Eenmalige incasso
Je verleent de instelling - via het inschrijfformulier - een machtiging voor eenmalige incasso. 
Incasso in acht termijnen
Je verleent de instelling - via het inschrijfformulier - een machtiging voor afschrijving in acht termijnen bij inschrijving voor 1 september. Latere inschrijving betekent automatisch ook minder incassotermijnen. Betaling in termijnen kan uitsluitend voor jaarcursussen.
Overschrijven
Je maakt het op de factuur vermelde cursusgeld binnen 30 dagen na de dagtekening van de factuur over op IBANnummer NL07INGB0652913296 ten name van Scholen in de Kunst.

2. Wat gebeurt er als ik het cursusgeld niet op tijd betaal?Als een betalingstermijn verloopt zonder dat de betreffende betaling is ontvangen, worden bij de aanmaning € 25,00 aanmaningskosten in rekening gebracht. Blijft de betaling binnen de in de aanmaning gestelde termijn uit, dan:
● wordt aan de cursist de toegang tot de lessen ontzegd totdat de betalingsachterstand is opgeheven.
● wordt het bedrag van de kosten verbonden aan de invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, verhaald op de lesgeldplichtige. Het totaal verschuldigde cursusgeld is in dit geval terstond in zijn geheel opeisbaar.

3. Zijn er extra kosten voor de verschillende betaalmethoden?
Nee, SidK rekent geen extra kosten voor de verschillende betaalmethoden.

4. Wat gebeurt er als ik tussentijds mijn cursus beëindig?
Bij tussentijdse beëindiging/opzegging blijf je cursusgeld verschuldigd over de rest van het cursusjaar. Restitutie van het cursusgeld vindt uitsluitend plaats:
● in geval van ziekte of een ongeval, waardoor de cursist langer dan twee maanden geen cursus kan volgen, na overlegging van een medische verklaring.
● bij vertrek uit de gemeente waarin de cursus wordt gevolgd, na overlegging van het uitschrijvingsbewijs van de betreffende gemeente.
Een verzoek tot restitutie dient schriftelijk te worden ingediend bij de cursusadministratie. Als de uitschrijving geaccepteerd is, ontvang je hiervan schriftelijke bevestiging onder toezending van een eindafrekening, met restitutie voor niet genoten lessen en berekening van € 25,00 administratiekosten.

Tarieven en kortingen

1. Waar kan ik de cursusprijs vinden?
De tarieven staan vermeld op de website bij de cursus of activiteit waarop zij van toepassing zijn. Klik op het + om de prijs te bekijken. Bovendien vind je de prijzen in ons magazine (in het cursusoverzicht). Voor inwoners van de gemeente Soest kan er een afwijkend tarief gelden.

Let op:
De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Toch kan het incidenteel voorkomen dat de website onjuiste informatie weergeeft of prijzen foutief berekent. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Scholen in de Kunst aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor enigerlei schade, voortvloeiend uit het bezoeken van deze site.

2. Zijn materiaalkosten bij de cursusprijs inbegrepen?
Als in het cursusgeld materiaalkosten zijn inbegrepen, dan wordt dat duidelijk aangegeven. Voorgeschreven studieboeken en bladmuziek komen voor eigen rekening.

3. Kan ik gebruik maken van bepaalde kortingen?
In het seizoen 2015-2016 voert Scholen in de Kunst een nieuwe kortingsregeling in: gezinskorting en korting bij afname van meerdere jaarcursussen.

Deze regeling geldt als meerdere gezinsleden uit één gezin een betaalde jaarcursus volgen, of als één persoon meer dan één betaalde jaarcursus volgt. Het is van toepassing op het hele cursusaanbod van dans, theater, muziek en beeldende kunst (met uitzondering van het aanbod 'Te Gast bij Scholen in de Kunst' en het bso-aanbod). Je kunt gebruik maken van de korting wanneer de cursussen betaald worden via één debiteurnummer, gekoppeld aan een en hetzelfde IBAN-nummer.

Een gezin of klant die 2 of meer betaalde jaarcursussen bij Scholen in de Kunst afneemt, kan van de volgende korting gebruik maken:
- 2 cursussen: 1,5% korting per cursus;
- 3 cursussen: 2% korting per cursus;
- 4 cursussen en meer: 2,5% korting per cursus (tot een maximum van 10% totale korting).

 

4. Ik heb een laag inkomen. Kan ik (of mijn kind) toch een cursus volgen?
Ja, dat is mogelijk. Je kunt gebruik maken van de volgende fondsen:
Studiefonds voor minder draagkrachtigen
Heb je een laag inkomen, maar wil je (of jouw kind) toch een cursus volgen bij Scholen in de Kunst? Dan kun je misschien in aanmerking komen voor het Studiefonds van Scholen in de Kunst. Neem hiervoor contact op met de cursistenadministratie. Hier kun je een formulier krijgen waarmee je een aanvraag voor deze regeling kunt indienen. De bijdrage in het lesgeld varieert van 10% tot 75%, al naar gelang je inkomen. De aanvraag kun je tot 1 september van het desbetreffende cursusseizoen bij ons indienen. Toekenningen vinden plaats zolang er budget beschikbaar is.
Jeugdcultuurfonds
Voor financiële ondersteuning voor kindercursussen kun je soms ook een beroep doen op het Jeugdcultuurfonds. Meer informatie en voorwaarden vind je op: www.jeugdcultuurfonds.nl

Nieuwsbrief

1. Hoe schrijf ik me in voor de SidK-nieuwsbrief?
Via de homepage van scholenindekunst.nl kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.

2. Hoe meld ik me af voor de nieuwsbrief?
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Onderaan de ontvangen nieuwsbrief kun je je gemakkelijk afmelden. Onderaan de homepage van de website kun je je ook afmelden.
 
3. Wat doet SidK met mijn gegevens?
SidK respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

4. Wat is mijn voordeel als ik me inschrijf voor de nieuwsbrief?
Als je je inschrijft voor de SidK-nieuwsbrief, ontvang je deze elke maand. Je blijft zo op de hoogte van extra cursussen, workshops, presentaties en interessante nieuwtjes en aan biedingen.

Vragen en klachten

1. Wat doe ik als ik een vraag of klacht heb?
SidK streeft naar klanttevredenheid. Ben je niet tevreden over een cursus of met onze service? Dan stellen we jouw mening op prijs. Je kunt met vragen of klachten terecht bij Froukjen van der Wal: froukjenvanderwal@scholenindekunst.nl Zij zorgt dat jouw klacht bij de juiste persoon of afdeling terechtkomt. Scholen in de Kunst kent ook een klachtenprocedure bij ongewenst gedrag.
 
2. Hoe neem ik telefonisch contact op met Scholen in de Kunst?
Als je een vraag over een cursus hebt, dan kun je telefonisch contact opnemen met de cursistenadministratie, bereikbaar van maandag t/m vrijdag, tijdens kantooruren: 033 467 34 73. Voor alle overige/inhoudelijke vragen, kun je de medewerkers van Scholen in de Kunst rechtsreeks benaderen.

Overig

Lengte cursusjaar en vakanties
De instelling volgt zoveel mogelijk de schoolvakantieregeling zoals die door de overheid wordt vastgesteld voor het voortgezet onderwijs. Het cursusjaar bestaat uit 35 lesweken. De theater en beeldende cursussen (exclusief atelieraanbod) voor volwassenen kennen een cursusjaar van 30 lesweken. De momenten waarop u naast de les gebruik kunt maken van de ateliers, vindt u op www.scholenindekunst.nl.

Over SidK
Scholen in de Kunst heeft de opdracht om in Amersfoort, Soest en Leusden (nog meer) mensen te stimuleren aan kunst deel te nemen, hun eigen culturele weg te ontwikkelen en kennis te laten maken met wat kunst te bieden heeft. Wil je meer weten over SidK? Lees dan hier verder.

Werken bij SidK
Scholen in de Kunst is regelmatig op zoek naar vrijwillige medewerkers (gastvrouwen/heren). Bovendien bieden we aan stagiaires op diverse afdelingen de mogelijkheid werkervaring op te doen. Ben je geïnteresseerd, mail ons dan gerust.
Wil je weten welke vacatures er op dit moment zijn? Lees hier dan verder.

Wijzigingen in de programmering
Scholen in de Kunst heeft het recht om:
● door de instelling noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen.
● andere docenten in te schakelen dan staan vermeld.

Foto's en beeldmateriaal
Tijdens de cursussen worden af en toe foto's en filmopnamen gemaakt. Deze worden uitsluitend gebruikt voor publiciteitsuitingen van Scholen in de Kunst. De docent stelt de cursisten van tevoren op de hoogte. Cursisten die niet gefotografeerd en/of gefilmd willen worden, kunnen dit ter plekke bij de fotograaf/filmer aangeven.