Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kan u niet zijn ontgaan: we gaan in Amersfoort werken met een nieuw programma voor cultuureducatie. De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit wordt door cofinanciering door de gemeente Amersfoort en Fonds voor de Cultuurparticipatie mogelijk gemaakt in Amersfoort.

Scholen in de Kunst is door de gemeente aangewezen als de uitvoerder en budgethouder van het programma. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is opgedeeld in drie niveaus waarbinnen scholen hun cultuureducatieprogramma vorm geven.

Niveau 1

Aanbodgericht programma, schoolbrede inschrijving mogelijk. Dit programma wordt kostendekkend aangeboden aan alle scholen in Amersfoort.

Niveau 2

Scholen die kunst en cultuur een prominenter plaats in het onderwijs willen bieden, nemen deel aan niveau 2 van CmK. Binnen dit niveau worden alle vragen en wensen op gebied van cultuureducatie in het onderwijs ingezet. De school krijgt een op maat gemaakt programma, zodat cultuureducatie een ingebed onderdeel van het
onderwijscurriculum wordt. Scholen in de Kunst biedt advies en stelt een programma samen, uiteraard in coproductie met de school. Voor het tweede niveau
is een subsidie van 15 euro per leerling beschikbaar.

Niveau 3

Per schooljaar 2014-2015 werken we ook met niveau 3, speciaal voor scholen die een intensief programma kunst en cultuureducatie in school willen neerzetten. Binnen dit niveau werken we ook op maat; er is en subsidie beschikbaar van 30 euro per leerling.

Stand van zaken

We zijn trots u te kunnen vertellen dat we binnen niveau 2 van het programma starten met 14 deelnemende scholen (3000 leerlingen). Ook het eerste niveau, dat zich richt op kennismaking met kunst en cultuur, start met zo'n 15 deelnemende scholen, goed voor zo'n 4000 leerlingen.

Klik hier voor meer inhoudelijke informatie over de inhoud van diverse niveaus van Cultuureducatie met Kwaliteit kunt u met Tanja Kerkvliet (033 479 8026) of Stephanie Westerhoud (033 479 8025).