Leerkrachtencursus Intern Cultuur Coördinator

De Intern Cultuur Coördinator (ICC'er) regelt de cultuurzaken op een basisschool. Hij/zij zorgt voor schoolbrede inkoop van activiteiten, beleid en visie rondom cultuur en implementatie van dit beleid in het onderwijs.

In het voorjaar van 2017 organiseert Scholen in de Kunst voor Amersfoortse basisscholen een cursus om gecertificeerd ICC'er te worden.

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten en heeft tot doel dat de ICC'er een beleidsplan voor cultuur voor zijn/haar eigen school schrijft, geldstromen weet te vinden, activiteiten in kan kopen bij (Amersfoortse) aanbieders en ambassadeur voor cultuur voor de school is.

Deelname aan de cursus in het voorjaar van 2017 is gratis voor medewerkers van alle Amersfoortse basisscholen en buitenschoolse opvang. Deelname met meerdere collega's van een school is toegestaan. De cursus staat ook open voor andere geïnteresseerden. Indien u een specifieke functie in het onderwijs of een aanverwante organisatie heeft, neem dan even contact op met ons voor de mogelijkheden.

Data en tijd
Les 1 Cultuur in beweging, 8 februari 2017
Les 2 School in beeld, 15 februari 2017
Les 3 Wat is waar te halen, 15 maart 2017
Les 4 Afronding plan, 29 maart 2017
Les 5 Geldzaken, avondsessie 29 maart 2017
Les 6 Cultuurcoördinator in beeld, 19 april 2017
Les 7 Presentatie plan binnen schoolteam, tussen 5 april en 31 mei 2017
Les 8 Afsluiting, uitreiken certificaat, 31 mei 2017
De lessen duren van 14.30 - 17.30 uur.

Locatie
Elke bijeenkomst vindt plaats op een andere culturele locatie in Amersfoort. We starten op 8 februari bij Scholen in de Kunst in het Eemhuis, Eemplein 75, vierde verdieping.

Inschrijven
Via deze link opent het inschrijfformulier. Deelname aan de cursus is gratis!

Vragen?
Heb je vragen over de cursus, mail dan naar Stephanie Westerhoud, projectleider primair onderwijs, stephaniewesterhoud@scholenindekunst.nl of telefoonnummer 033 479 8025.