Maatwerk voor PO

Maatwerk
Elke school in het primair onderwijs ontvangt 10,90 euro per leerling voor de uitvoering van cultuureducatie op de school. Dit geld kunnen scholen naar eigen inzicht besteden. Scholen in de Kunst denkt graag met u mee in een educatiepakket op maat.

Kunst voor Kinderen voert regelmatig themaprojecten uit in het onderwijs: een creatieve feestweek rondom een thema, een dansworkshop in het kader van taal, een dag lang ondergedompeld in warm Afrika met muziek en dans… Schoolbreed of gericht op een bepaalde bouw.

 

Teamscholing
Wilt u een bijzondere invulling van uw studiedag? Handvaten aangereikt krijgen om creatief met uw leerlingen aan de slag te gaan? Kies voor een teamscholing op maat!

 

Langlopende kunsteducatieve lessenseries
Wilt u kunst en cultuur onderdeel maken van uw onderwijscurriculum en vakoverstijgend werken? Ziet u de meerwaarde van kunst en cultuur voor de versterking van andere (primaire) vakken als taal, rekenen, geschiedenis et cetera? Kies dan voor een langlopend kunsteducatief traject met één of meerdere kunstdisciplines als dans, theater, muziek of beeldende vorming.

 

Cultuureducatie met Kwaliteit
Scholen in de Kunst is de uitvoerder van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor de stad Amersfoort. In dit overkoepelende cultuurprogramma bevat zowel aanbodgerichte- als maatwerkprogramma's aan primair onderwijs in Amersfoort. Meer informatie over dit programma leest u hier.

Informatie en inschrijvingen voor maatwerk: vul het contactformulier in.