Productaanbod Kunst & Cultuur

Binnen het Productaanbod Kunst & Cultuur vindt u uiteenlopende producten en activiteiten zoals voorstellingen, concerten en projecten in alle kunstdisciplines en voor alle schoolniveaus en leerjaren.

Alle activiteiten binnen Productaanbod Kunst & Cultuur vinden onder schooltijd plaats op school, in een culturele instelling of op locatie in Amersfoort. De producten die Scholen in de Kunst aanbiedt worden ingekocht bij professionele, landelijk opererende gezelschappen en impresariaten. Daarnaast heeft Scholen in de Kunst een aantal producten ontwikkeld in samenwerking met scholen, kunstenaars en/of instellingen voor kunst en cultuur. Voor alle activiteiten en producten binnen het Productaanbod Kunst & Cultuur gelden specifieke eisen, voorwaarden en prijzen. Onder elke productbeschrijving vindt u gedetailleerde informatie over tijdsduur, prijs, maximaal aantal deelnemers e.d. Aan de hand van deze informatie kunt u bepalen welke producten binnen uw schoolprogramma en budget passen.
 

Aanvragen van docentenmagazine producten.

Voor alle docentenmagazine producten klikt u hier. U kunt klikken op een product en dan ziet u meer informatie. Als u klikt op de knop inschrijven kunt u het project aanvragen bij Scholen in de Kunst. De contactpersoon voor alle Producten Kunst & Cultuur is Gusta Romijn.

 

Samenstellen van het jaarprogramma

In mei en juni maakt Scholen in de Kunst een afspraak om de wensen op het gebied van kunst en cultuur voor het volgende schooljaar te inventariseren. Wij komen bij u langs om in overleg met u en betrokken docenten het programma vast te stellen.

Offerte en contract

Naar aanleiding van het gesprek wordt een offerte en contract opgesteld, waarin kosten, data, aanvangstijden en wederzijdse inspanningsverplichtingen worden vastgelegd. De offerte en het contract worden u in tweevoud toegestuurd. We vragen u na ontvangst van het contract één exemplaar ondertekend te retourneren.

Facturen en prijsbeleid

In het najaar ontvangt u van ons een factuur voor boekjaar 2016 en in het voorjaar een factuur voor boekjaar 2017, waarop elke activiteit apart vermeld staat met de bijbehorende prijs. De prijzen treft u aan bij de informatie onder de producten. Aan de hand van deze informatie kunt u bepalen welke producten binnen uw schoolprogramma en budget passen.

Om voor u de kosten inzichtelijk te maken wordt ook de prijs per leerling weergegeven. Hierbij wordt uitgegaan van het maximaal aantal leerlingen dat kan deelnemen aan het project. De prijs is alleen een indicatie en een hulpmiddel voor u om een goede calculatie te kunnen maken. Aan de prijs per leerling kunnen, tenzij anders aangegeven, geen rechten worden verleend.

Annulering of wijziging

Eenmaal in een contract vastgelegde activiteiten kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen geannuleerd of gewijzigd worden. Wijzigingen zijn alleen mogelijk als de gecontracteerde partij of gastdocent akkoord gaat. Voor annuleringen en wijzigingen worden naast de projectkosten ook administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer door overmacht een activiteit niet doorgaat, wordt deze uiteraard niet in rekening gebracht.

Cultuurkaart

Scholen in de Kunst is in principe Cultuurkaartacceptant in schooljaar 2016-2017. Dit houdt in dat u activiteiten uit het Docentenmagazine met de Cultuurkaart kunt betalen.