Verlengde schooldag

De Verlengde Schooldag biedt leerlingen de mogelijkheid buiten schooltijd, maar wel op school, hun talent in een specifieke kunstdiscipline te ontdekken of zich hierin verder te ontwikkelen.

Dit facultatieve programma wordt in overleg met u samengesteld, waarbij signatuur, doelgroep, onderwijsconcept en specifieke wensen van uw school uitgangspunt zijn. De Verlengde Schooldag  is toegankelijk voor leerlingen van alle niveaus en leerjaren. U kunt als school leerlingen om een bijdrage vragen voor het volgen van een Verlengde Schooldagactiviteit.

De Verlengde Schooldag wordt voor een deel gesubsidieerd door de Gemeente Amersfoort in het kader van de landelijke regeling Combinatiefunctionaris Cultuur. Door deze subsidie is het mogelijk om kunstvakdocenten in te zetten voor een uurtarief van € 25,-. Het normale uurtarief bedraagt gemiddeld € 50,-.

Voor: leerjaar 1-6

Aantal: gemiddeld 16 leerlingen per activiteit / meer leerlingen in overleg

Plaats: school

Tijdsduur: 60 tot 90 minuten per activiteit / bijeenkomst

Periode: hele jaar in overleg

Voorwaarde: de Verlengde Schooldag vindt plaats vanaf 15.00 uur / deelname van leerlingen is vrijwillig

Prijs: € 25,- per uur per docent. Dit is exclusief materiaal- en reiskosten

Prijs: per aanvraag wordt een offerte opgesteld

NB: Er is een vast aantal uren beschikbaar voor de Verlengde Schooldag. Dit kan betekenen dat het mogelijk is dat niet alle aanvragen gehonoreerd kunen worden.

Informatie / aanvragen:

Gusta Romijn

0334798022

gustaromijn@scholenindekunst.nl

 (credit foto: Henry Krul)